Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Laatste Nieuwsbrief

Notulen 13 februari 2020 vind je onder Wijkcommissie - notulen

Vanaf Dinsdag 14 juli tot en met maandag 10 augustus dagelijks tussen 07.00-16.00 uur, worden er in Maarssen in de Pauwenkamp herbestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt gewerkt in werkvakken van 20 meter, waardoor de woningen bereikbaar blijven. Echter is het doorgaand verkeer gestremd en zal moeten omrijden via een ander deel van de wijk om Basisschool De Kristal heen. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Ook de hulpdiensten hebben geen doorgang.

Er is geen doorgang voor de hulpdiensten.
(brom-)fietsers en voetgangers hebben doorgang

 

Loading...

 

In 1990 is de huidige commissie Pauwenkamp opgericht. Deze bestond in het begin uit ruim 25 actieve bewoners. Contact met de gemeente en politie onderhouden was en is één van de belangrijkste activiteiten van de wijkcommissie. De eerste periode werd o.a. een woonerf in de lage nummers van Pauwenkamp gerealiseerd. Later is ook het oprichten van het Buurtpreventieteam tot stand gekomen. Het eerste grote wijkfeest was in 2004 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de wijk. Een flink aantal van de 1e bewoners wonen nog steeds in de wijk. Fijne, rustige, groene wijk, alles om de hoek, dit zijn vaak de argumenten om in Pauwenkamp te blijven wonen! 

Tot ziens