Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Aan het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

 

Conform uw verzoek doen wij u hierbij het jaarverslag 2020 toekomen.

De wijkcommissie Pauwenkamp bestaat uit zes enthousiaste wijkbewoners die met de wijkbewoners zorgen voor een Schoon, Heel, Veilig en Sociaal Pauwenkamp.

De communicatie met de wijkbewoners vindt plaats middels onze website, Facebook, nieuwsbrieven en de wijktafel. Dit jaar kon de wijktafel door Corona geen doorgang vinden. Er zijn in 2020 drie nieuwsbrieven bij de bewoners

bezorgd. Wij onderhouden goede contacten met onze partners in de wijk, zoals de wijkagent, Het Kristal en het Niftarlake College. Door zelfwerkzaamheid streven wij ernaar om de wijk schoon te houden. Ons lid Willem Bosch onderhoudt de ingang van de wijk door deze schoon te houden, het informatiebord actueel te houden, de plantenbak te onderhouden en jaarlijks de kerstboom op te tuigen. Ook bewoners en het Niftarlake College houden de wijk schoon. Ook zijn er een aantal groenadoptieprojecten in de wijk. Er zijn dit jaar twee AED’s  in de wijk geplaatst. Een AED is via crowdfunding aangeschaft en een AED is geschonken door de huisartsenpost Pauwenkamp. Door de Corona kon dit jaar het wijkfeest en de Opschoondag in maart niet doorgaan. Wij hebben wel meegedaan met de Opschoondag in september. Kinderen uit de wijk hebben tijdens de coronacrisis kaarten in de brievenbus gedaan bij de seniorenwoningen in de wijk. Onze penningmeester Willem Bosch zal het saldo 2020 van de bankrekening aan Olivier de Jonge Oudraat doen toekomen. Dit saldo willen wij graag reserveren voor een groots wijkfeest in 2021. Ook reserveren wij geld voor het onderhoud van de AED’s. De € 600.000,— voor kinderspeelplaatsen is inmiddels beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Gelet op uw toezegging in het verleden gaan wij ervan uit dat in 2021 de kinderspeelplaats achter Het Kristal in 2021 opgeknapt wordt.Ook vragen wij uw aandacht voor het verwijderen van graffiti op trafo’s en straatmeubilair in de wijk. Schoon=schoon.Tot slot vragen wij uw aandacht voor een goede afhandeling van fixi-meldingen. Afhandeling pas op groen zetten als de melding na terugkoppeling echt is afgehandeld. De uitvoering van fixi-meldingen is zeker voor verbetering vatbaar. Wij vernemen graag uw reactie. In 2021 zien wij onze financiële bijdrage weer tegemoet.

    De wijkcommissie Pauwenkamp.

    Raimond Kerkhof, Willem Bosch, Mario van Dijk, Anneke Jansen, Remco Huysman en Remco van Berkum