Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 4 april 2019

 

Aanwezig: Raimond, Willem, Mario, Cees, Remco H, Remco van B. en Cees

Afwezig: Jan, Anneke en Guusje

 

1) Opening en mededelingen

    Raimond heet allen welkom. Jan, Anneke en Guusje zijn afwezig

2) Amerikaanse buurtpicknick d.d. 31 augustus 2019 op het middenterrein.

    De Remco’s zijn de trekkers. Willem vraagt subsidie aan. We gaan huis-aan-huis een flyer rondbrengen. Het feest staat in het teken

    van een kinderfeest en ontmoeting na de vakantie voor jong en oud. Het Niftarlake College verleent ook weer haar medewerking.

3) Terugblik Opschoondag

     Een prima opkomst. De wijk is weer lekker schoon. Laten we dat zo houden met individuele akties en medewerking Niftarlake

     College. Volgend jaar doen we weer mee.

4). Wijktafel Pauwenkamp.

     Vindt plaats op 10 oktober 2019 in het Niftarlake College. Gebiedswethouder, gebiedsregisseur en wijkagent worden uitgenodigd.

     Gesprekspunten: up-grading kinderspeelplaatsen in 2020 en leefbaarheid

5) Wijkcommissie/Niftarlake College.

     Raimond is intermediair tussen school en de heer Snel/ de heer en mevrouw Bakker. Er staan nog zaken open naar aanleiding van

     in het verleden gevoerde overleg. Uitgangspunt voor de wijkcommissie zijn de resultaten van de gehouden bewonersenquete..

6) Gebiedswethouder

    Hetty Veneklaas is de nieuwe gebiedswethouder van Maarssenbroek. Wanneer kennismaking?

7) Financiën

    De jaarlijkse subsidie is binnen. We verlenen een bijdrage aan het Halloweenfeest eind oktober.

8) Wat verder ter tafel komt.

    - binnenkort wordt de plantenbak aan het begin van de wijk opgefrist;

    - binnenkort aanleg p&r-strook bij De Kristal;

    - garagesale in juni 2020; komt in nieuwsbrief september 2019;

    - Willem bezorgd Jan een presentje;

    - in september komt er weer een

    - bij nr 50 wordt de toegang van de gedeelte wijk door geparkeerde auto’s fors belemmerd; ook voor de brandweer; jammer dat de

      politie/boa niets doen;

    - volgende vergadering op 27 juni 2019 bij nr. 112.