Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 17 januari ten huize van Pauwenkamp 185

Aanwezig: Raimond, Anneke, Willem, Kees, Remco v B, Remco H en Mario

Afwezig: Guusje en Jan

 

1) verslag vorige vergadering is accoord;

2) uitvoering bomenplan ingang wijk/middenterrein: is vertraagd; uitvoering eind 2019/begin 2020;

3) Opschoondag: Pauwenkamp doet mee op 23 maart;

4) Garagesale: Raimond neemt contact op mevrouw Evers;

5) kinderfeest in september: Remco v B. en Remco H maken een voorstel voor de volgende vergadering;

6) Halloweenfeest op 31 oktober: komt in nieuwsbrief ( Anneke )

7) nieuwsbrief: Opschoondag, Halloweenfeest, terugblik wijkfeest, kinderfeest, wijktafel, vuurwerkvrij in de wijk, garagesale c.a.

    voor 20 februari copy inleveren bij Anneke; Niftarlake College vermenigvuldigd; eerste week maart rondbrengen;

8) wijktafel; op een donderdag in oktober in het Niftarlake College; Mario gaat in overleg met de school; gebiedswethouder,

    gebiedsregisseur en wijkagent uitnodigen; bewoners aan het woord en verantwoording wijkcommissie;

9) wat verder ter tafel komt:

    - fietspad langs middenterrein: zaak van initiatiefnemer;

    - park & ride het Kristal; wanneer uitvoering?

    - Niftarlake College: Open Dagen goed verlopen; niet iedere bewoner heeft een brief ontvangen;

    - geluidsoverlast vlaggemast Niftarlake College: door school opgelost;

    - wanneer plaatsing kindertoestel speelterrein achter het Kristal: binnenkort volgens de gemeente;

    - kerstbomen in de wijk: Mario maakt foto’s voor fixi-meldingen;

    - ophalen afval: was chaos; waarom geen betere overdracht; de gemeente heeft moeite met een adequate uitvoering;

    - volgende vergadering is op 4 april ten huize van Kees Pauwenkamp 95