Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 15 november 2018 ten huize van Mario

 

Aanwezig:

Julian ( wijkagent ) Willem, Mario, Anneke, Remco H, Remco v B. en Kees

 

Afwezig: Guusje, Jan en Raimond

 

1) Veiligheid

  Dit jaar is het rustig in de wijk; op de bankjes geen jongerenoverlast; aandacht voor parkeren in de wijk;

2) Evaluatie wijkfeest

   - we zijn binnen de begroting gebleven;

  - we kunnen terugkijken op een geslaagd wijkfeest van jong en oud;

   - voldoende vrijwilligers;

   - catering in eigen beheer?;

   - toezicht springkussens;

  - stroomvoorziening;

  - te weinig bedienend personeel bij bbq;

3) Actuele zaken

  - de wijkcommissie is accoord met bomenplan ingang wijk en langs middenterrein; gemeente zorgt voor wijkbericht;

 - kiss&ride wordt dit jaar gerealiseerd bij de Kristal;

  - de wijkcommissie ondersteunt verzoek bewoner doortrekking fietspad bij middenterrein;

  - voorlopig geen platformbijeenkomst wijkcommissies Maarssenbroek gepland; Frank van Liempdt is onze gebiedswethouder;

   wanneer kennismaking?

   - bij twee wijkingangen zijn sluizenpalen voor fietsers geplaatst; dossier “ fietsen “  Niftarlake College wordt gesloten;

  - de wijkcommissie staat positief tegenover organisatie Halloween en garage-sale; financiële bijdrage is mogelijk;

  - in 2019 in september een kinderfeest?; in volgende vergadering bespreken;

  - in februari 2019 weer nieuwsbrief;

   - we doen weer mee met de Opschoondag;

  - op 11 en 12 januari 2019 Open Dagen Niftarlake College; de school informeert de bewoners.

4) Wijkcommissie Pauwenkamp

     - Mario wordt secretaris;

     - nieuw: Kees en Remco H en Remco v. B; totaal negen leden

 

De volgende vergadering is op 17 januari 2019 op Pauwenkamp 185