Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 27 juni 2019

 

Aanwezig: Anneke, Willem, Mario, Remco en Remco

 

1) wijkfeest:d.d. 31 augustus: is een kinderfeest met meet en greet ouders c.a.; subsidie is ontvangen; Remco Huysman regelt

    flyer; Mario regelt rondbrengen flyer;

2) wijktafel d.d. 17 oktober: vindt plaats in het Niftarlake College; gebiedswethouder en wijkagent zijn uitgenodigd; Anneke en Mario

    regelen de nieuwsbrief; up-grading kinderspeelplaatsen, bomenplan en contacten met  Niftarlake College worden besproken;

3) Halloween-feest: vindt plaats op 26 oktober; initiatief wordt aan ouders met kinderen overgelaten; de wijkcommissie stelt

    een bedrag ter beschikking;

4) fixi-meldingen: worden niet altijd correct afgehandeld; kan duidelijk verbeterd worden; waarom alleen de zijkant snoeien en niet

    de buitenkant;

5) p&r-strook De Kristal: overeenstemming tussen gemeente en Het Kristal afwachten;

6) midzomerfeest d.d. 11 juli 2019; leden wijkcommissie zijn uitgenodigd.