Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 21 november 2019

 

Aanwezig: Willem, Kees, Raimond en Mario

Afwezig: Anneke en Remco 2x

 

 1.  Terugblik wijktafel
  Hele mooie opkomst. Verliep in een goede sfeer. Verslag staat op www.pauwenkamp.nl
 2. AED’s
  Door een gift van een bewoner worden er twee AED’s in de wijk opgehangen. Willem handelt dit af met de gulle gever.
  Nog iets organiseren?
 3. Halloween
  Het eerste Halloweenfeest was een succes. Volgend jaar weer.
 4. Bomenplan Pauwenkamp.
  Uitvoering vindt binnenkort plaats. De gemeente informeert omwonenden. De Wijkcommissie is bereid om het wijkbericht te bezorgen.
 5. Up-grading speelplaatsen.
  De Wijkcommissie wacht op de toegezegde uitnodiging van wethouder Hetty Veneklaas.
 6. Zwerfafvalprojekt Niftarlake College
  Het betreft een projekt in meerdere wijken. Prima dit projekt om de bewustwording onder leerlingen van zwerfvuil te vergroten.
  De Wijkcommissie wordt betrokken bij het vervolg van dit projekt.
 7. Parkeerprobleem bij nr. 38.
  De wijkagent heeft dit besproken met de gemeente. Resultaat?
 8. Organisatie kinderfeest 2020.
  Initiatief Remco 2x afwachten.