Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering Wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 13 februari ten huize van Remco H.

Aanwezig: Remco van B., Remco H., Willem, Kees, Raimond, Anneke, Marjon en Mario
 
1) AED’s
Willem stuurt een mail naar de heer Pijls met de vraag hoe het zit met de kosten van het operationeel maken van de twee AED’s. De Wijkcommissie is bereid financieel bij te dragen.
2) Kinderspeelplaatsenbeleid
Er wordt teruggekoppeld over het gesprek met wethouder Veneklaas. Er is geen geld en ambtenaar meer. De wijkcommissie is teleurgesteld en boos op de gemeente.
In 2020 zou Pauwenkamp aan de beurt komen.
Marjon gaat in overleg met Ingeborg Vos over een handtekeningenactie onder de kinderen. 
De Wijkcommissie ondersteunt de moeders.
De Wijkcommissie geeft prioriteit aan kinderspeelplaats nabij Het Kristal. Stelt niets meer voor omdat er toestellen verwijderd zijn.
3) Niftarlake College
De Wijkcommissie gaat evalueren met Guus Dreu over de Open Dag. Raimond brengt verslag uit van het overleg tussen een drietal bewoners en de rector van het Niftarlake College.
4) Verkeersontsluiting Maarssenbroek
We praten bij over de plannen. Bewoners kunnen ja/neen petitie ondertekenen.
5) Nieuwsbrief
Verschijnt begin maart.
6) Buurtpicknick 2020
Vindt plaats op 29 augustus. Willem vraagt subsidie aan. Mario regelt de melding.
7) Overlegplatform verkeer Pauwenkamp.
Oproep gemeente komt in nieuwsbrief
8) Wijktafel 2020
Vindt plaats op 8 oktober in het Niftarlake College. Duurzaam Stichtse Vecht uitnodigen
9) Opschoondag 21 maart
We doen weer mee.
10) Bomenplan
Wordt binnenkort uitgevoerd. Er komt helaas geen wijkbericht.