Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 10 november 2021

Aanwezig: Willem, Raimond, Remco v. B en Mario
Afwezig: Anneke en Remco H.
 
1) terugblik wijkfeest: we kunnen terugkijken op een geslaagd wijkfeest; veel kinderen en 
    optredens van dansgroepen en sportschool; in 2023 organiseren we weer een wijkfeest;
2) terugblik Halloweenfeest: de wijkcommissie heeft dit bewonersinitiatief weer ondersteund;
    ondanks de regen deden veel kinderen hier aan mee; 
3) doorontwikkeling gebiedsgericht werken: de wijkcommissie is zowel een bewonerscommissie
    als een activiteitencommissie; ons belang ligt in de wijk Pauwenkamp; dit willen wij zo houden;
    er gaat een mail naar de gemeente om meer duidelijkheid rond het gebiedsgericht werken;
4) financiën: nog € 337,— in kas; ook nog een reserve voor onderhoud AED;
5) activiteiten 2012:  Opschoondag, wijktafel en Halloweenfeest.
6) groeninitiatieven: de wijkcommissie blijft de groeninitiatieven ( zelfbeheer ) ondersteunen;
    er zijn al een aantal mooie voorbeelden in de wijk;
7) nieuwsbrief: in het eerste kwartaal van 2022 komt er een nieuwsbrief uit;
8) splitsen woningen: de gemeente heeft een tweetal gesplitste woningen gelegaliseerd;
    roept wat vragen op bij omwonenden;
9) omgekeerd inzamelen; waarom geen informatie aan de wijkcommissies; de eerste indruk is
    dat de lokaties ondergrondse containers geen vragen oproept;
10) vuurwerk middenterrein: overlast vuurwerk doorgegeven aan gemeente en wijkagent.