Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 26 januari 2023

Aanwezig: Willem, Raimond, Anneke. Mario en Remco v. B
Afwezig: Remco H.

1) Opening
    Raimond heet allen welkom
2) Terugblik wijktafel
    Opkomst viel wat tegen. Alle vragen zijn per Facebook afgehandeld.
    Alleen als er voldoende belangstelling is komt er een nieuwe wijktafel. 
    Er komt geen rekening van het Niftarlake College. Fijn die goede samenwerking.
    Het Niftarlake College bezorgt nog een presentje bij de bewoners.
    De conclusie is dat bewoners met tevredenheid in Pauwenkamp wonen.
3) Opschoondag
    Bewoners en scholen houden de wijk structureel schoon.
    Daarom doet Pauwenkamp in 2023 niet met de Opschoondag mee.
    Dit jaar wordt er door de gemeente nog een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners die de dorpen/wijken schoonhouden. De wijkcommissie zal de namen van de schoonmakers doorgeven aan de gemeente.
4) Nieuwe ondergrondse containers
    Dit jaar informeert de gemeente de bewoners over de lokaties. Bewoners kunnen hiertegen bezwaar aantekenen.
5) Ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst
    Raimond en Mario gaan naar bijeenkomst op 2 februari 2023.
6) Wijkfeest 45 jaar Pauwenkamp.
    Remco v.B. en Remco H maken een voorzetje.
    Er is voldoende geld beschikbaar.
    Suggestes:
    - springkussens;
    - bbq’en;
    - dansschool;
    - zanger en wijkbewoner Henk Kamphorst
    - wijklied bij opening;
    - boksschool;
    We hebben nogwel handjes nodig.

Raimond neemt na het wijkfeest afscheid van de wijkcommissie in verband met zijn
vrijwilligerswerk bij OSM voetbal.

De volgende vergadering is op donderdag 16 maart 2023 om 20.00 uur bij Mario.