Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag vergadering wijkcommissie Pauwenkamp d.d. 16 maart 2023

 

Aanwezig: Raimond, Anneke, Willem, Remco v.B., Remco H., Mario en Olivier ( adviseur leefomgeving )

 

1) Opening

Raimond heet allen welkom en heet in het bijzonder Olivier van de gemeente welkom.

2) Gesprek wijkcommissie en Olivier

- meldingen openbare buitenruimte via Fixi;

- € 1000,— voor organisatie wijkfeest 45 Pauwenkamp;

- € 1000,— wijkbudget;

- plaatsing kruizen voor Het Kristal;

- groenreconstructie wijkingang; links en rechts; gedateerd; grootste gedeelte wordt middels groenzelfbeheer netjes onderhouden door bewoners; ziet er mooi uit;

  Olivier bespreekt dit met groenopzichter;

- 17 maart gaan kinderen van Het Kristal de wijk schoonhouden; een aantal bewoners houdt de wijk structureel schoon;

- de wijkcommissie is nog altijd boos op de gemeente omdat het nieuwe speelplaatsenbeleid in 2020 in Pauwenkamp zou worden uitgevoerd; werd veranderd; Olivier bekijkt hoe de stand van zaken is.

- wijkfeest op het middenterrein kan via melding

3) wijkfeest 45 jaar Pauwenkamp

Wijkfeest wordt gehouden op zaterdag 19 augustus van 12.00 tot 17.00 uur op het middenterrein.

Remco v.B. en Remco H. presenteren de contouren van het wijkfeest. Digitaal opgestuurd.

Blijft binnen de begroting. Op 11 mei wordt het definitieve programma vastgesteld.

4) De volgende vergadering is op 11 mei 2023.