Pilot handhaving hondenbeleid
Regels zijn er om ons aan te houden, helaas gebeurt dat niet altijd door iedereen, dat levert jaarlijks klachten op. Veel klachten gaan over het niet opruimen van hondenpoep.
Hondenpoep geeft niet alleen ongemak. Uit een onderzoek van de GGD blijkt dat hondenontlasting allerlei bacteriën bevat, die schadelijk zijn voor de gezondheid van jonge kinderen.
Vanaf april zal daarom actief gehandhaafd worden op plekken waar de overlast het grootst is. Het betreft een pilot van drie maanden in de wijken Spechtenkamp, Zwanenkamp en Fazantenkamp. Ook in de andere wijken worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.
De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen direct beboeten als ze een overtreding constateren. Er wordt dus niet eerst een waarschuwing gegeven.
Wat zijn de regels binnen de bebouwde kom:
1. een algehele opruimplicht voor hondenpoep;
2. aanlijnplicht voor honden: honden mogen alleen los op een aangewezen hondenspeelplaats;
3. honden zijn verboden op een kinderspeelplaats (speeltuin, voetbalveldje en zandbak).Boetes zijn:
€ 140,- als u de hondenpoep van uw hond niet opruimt;
€ 90,- als uw hond losloopt waar dat niet mag;
€ 140,- als uw hond verblijft op een kinderspeelplaats.

Laten we er voor zorgen dat het een gewoonte wordt dat hondenpoep door iedereen wordt opgeruimd. Zodat het resultaat voor iedereen een schone en leefbare wijk is!

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

F.A.J. Schraa
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Gepost door: Raimond Kerkhof op: 31/3/2016